Drugi lub trzeci tydzień sierpnia 1944 roku. Podwórze gmachu dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja” przy ul. Marszałkowskiej. Powstańcy i cywile napełniają piaskiem worki przeznaczone zapewne do budowy barykady lub przesłonięcia stanowiska strzeleckiego w oknie. Widać ludzi w różnym wieku: chłopców, mężczyzn i starsze kobiety – wszyscy chcą pomóc walczącym.

Fot. Eugeniusz Lokajski „Brok"

Warszawa - Śródmieście Północne. Ul. Marszałkowska 124/128, róg Moniuszki 11.

Ulica Marszałkowska w okresie międzywojennym – po prawej w oddali dawny gmach Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja”.

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.