Pierwsze dni października 1944 roku. Żołnierze kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” na pl. Dąbrowskiego. W obiektywie porucznika Wiesława Chrzanowskiego „Wiesława” wszyscy wyglądają na pogodnych i odprężonych. Kapral Jerzy Sikorski „Sixton” trzyma gazetę „Rzeczpospolita Polska” z informacją o pertraktacjach kapitulacyjnych. Czy Powstańcy pogodzili się z przegraną? Być może to ostatnie pamiątkowe zdjęcie przed wyjściem do niewoli. Już niedługo los rozrzuci bohaterów zdjęcia po różnych obozach jenieckich. Po wojnie większość z nich wróci do kraju. Wszyscy doczekają wolnej Polski.  W tle zniszczony Prudential na placu Napoleona.

Fot. Wiesław Chrzanowski „Wiesław"

Warszawa - Śródmieście Północne - pl. Dąbrowskiego.

Hełm niemiecki wz. 35 z siatką maskującą.

Hełm niemiecki wz. 35 z siatką maskującą.

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.