Już w pierwszych minutach Powstania Warszawskiego swoją działalność rozpoczynają prasowi sprawozdawcy wojenni (PSW). Mają utrwalać na kliszy przebieg walk, powstańczą codzienność w wyzwolonych dzielnicach, a także dokumentować niemieckie zbrodnie. Zostali przygotowani do tego zadania na specjalnych kursach konspiracyjnych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Ich zdjęcia trafiają do serwisu prasowego oraz służb odpowiedzialnych za tworzenie gazetek ściennych umieszczanych w różnych punktach miasta i informujących warszawiaków o najważniejszych wydarzeniach. Tego fotoreportera na ul. Wareckiej sfotografował inny PSW. Nie znamy jego nazwiska ani pseudonimu.

Fot. nieznany, PSW

Śródmieście Północne. Fotoreporter wykonujący zdjęcia na ul. Wareckiej. W tle od prawej kamienice przy Wareckiej 11a, 11, 9 i 7. Na wysokości domu na posesji Warecka 14 (po lewej) barykada z ambulansów pocztowych.

Aparat fotograficzny Leica, najprawdopodobniej kupiony nielegalnie od niemieckiego oficera, używany w czasie okupacji przez Ryszarda Witkowskiego.

Aparat fotograficzny Leica, najprawdopodobniej kupiony nielegalnie od niemieckiego oficera, używany w czasie okupacji przez Ryszarda Witkowskiego.

Dom Spółdzielczości Rolniczej im. Stefczyka przy ul. Wareckiej 11a. Zdjęcie z okresu okupacji 1939-1944.

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.