20 sierpnia 1944 roku. Msza w sali koncertowej Konserwatorium Muzycznego przy ul. Okólnik 1 uwieczniona przez Tadeusza Bukowskiego „Bończę”. Bardziej uroczyste nabożeństwa celebrowano pięć dni wcześniej, podczas obchodów Dnia Żołnierza oraz Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale i te codzienne miewały bogatą oprawę. Oczywiście zdarzały się też msze bardzo skromne, sprawowane przy podwórzowych kapliczkach. Życie religijne było dla Powstańców niezmiernie istotne. Każdy oddział miał swojego kapelana, który wysłuchiwał spowiedzi, odprawiał pogrzeby i udzielał rozgrzeszenia przed walką. Obrzędy przynosiły pociechę i nadzieję, pogłębiały wspólnotę walczących.

Fot. Tadeusz Bukowski „Bończa"

Warszawa - Konserwatorium Muzyczne przy ul. Okólnik 1.

Ornat ks. Antoniego Czajkowskiego „Badura”, kapelana Zgrupowania ,,Chrobry II".

Ornat ks. Antoniego Czajkowskiego „Badura”, kapelana Zgrupowania ,,Chrobry II".

Przedwojenne godło Polski. Egzemplarz w zbiorach Muzeum wg darczyńcy pochodzący ze słupa granicznego nad Odrą.

Przedwojenne godło Polski. Egzemplarz w zbiorach Muzeum wg darczyńcy pochodzący ze słupa granicznego nad Odrą.

Widok z gimnazjum przy ul. Konopczyńskiego w kierunku portu Czerniakowskiego. W prawym dolnym rogu zabudowania konserwatorium Muzycznego - pałac Ostrogskich i przylegający do niego budynek z salą koncertową (ul. Okólnik 1). Fot. Sylwester Braun „Kris”.

Lokalizacja zdjęcia na fotoplanie Warszawy z 27 lipca 1944 r.

Odwiedź więcej lokacji klikając w fotoplan

Tę stronę można oglądać tylko w orientacji pionowej.